چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند


پارت گپ: هر روز چیز‌های تازه و شگفت انگیزی می‌بینیم و یاد می‌گیریم. مثلا مشغول خرید هستیم و سیب‌هایی می‌بینیم که شکل قلب روی آن هاست یا در جنگل راه می‌رویم و می‌بینیم از درختی که افتاده سه درخت جوان رشد کرده است. در این مطلب قرار است چنین چیز‌های جالبی را ببینید.

نیزه ماهی آبی کوچک

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

استخر این مجتمع مسکونی دسترسی ویلچر هم دارد

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

کاترپیلار جواهر 

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

این نوع انبار کردن الوار یک اثر هنری واقعی است

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

پای مارمولک از پایین

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

تابلویی که در خیابان این شهر کوچک وجود دارد، جهت خانه هر یک از ساکنان شهر را نشان می‌دهد

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

زهکشی خیابان‌های تایوان که جریان آب را به خوبی هدایت می‌کند

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

این درخت از حمله هیروشیما جان سالم به در برده است

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

روستایی در چین

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

مسیری که این گربه هر روز روی چمن‌ها می‌رود

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

این درخت افتاده از چهار نقطه به رشدش ادامه داده است

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

میز و صندلی‌هایی که کاغذی به نظر می‌رسند

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

به نظر می‌رسد این درخت یک انگشتر بزرگ قورت داده است

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

میز پینگ پنگ مدور

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

سیب‌های که شکل قلب روی آن هاست

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند
این سگ شبیه یک گودال سیاه است
چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

بیرون آمدن حلزون‌ها از خاک

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

چطور بوته‌ها را شکل توپ می‌کنند؟

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

پروتز ۱۵۰ ساله

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند

پله‌های دانشگاه بلمند، لبنان

 

چیزهایی که ارزش حداقل یکبار دیدن را دارند