استخبارات منطقه و پاکستان جنگ افغانستان را مدیریت می‌کند

محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا می‌گوید، استخبارات منطقه در رأس آن پاکستان جنگ افغانستان را مدیریت می‌کند.

آقای ایزدیار که در مراسم گرامی داشت از سالگرد ترور اعضای پیشین مجلس نمایندگان سخن می‌زد، گفت، افغانستان درگیر یک جنگ خطرناک اعلام ناشده و بسیار پیچیده استخباراتی است که بخش بزرگ این جنگ را «استخبارات نظامی منطقه و در رأس پاکستان سازماندهی» می‌کند.

وی افزود، ترورهای زنجیره‌ی و گزینشی بخشی از عملیات گروه‌های تروریستی است و این گروه‌ها افراد تأثیرگذار را هدف قرار می‎دهند.

وی تصریح کرد: «یکی از پیچیدگی‌های جنگ تروریزم در افغانستان ترورهای زنجیره‌ی و گزینشی است. گره ناگشوده ابهامات در این ترورهای زنجیره‌ی که زدودن این ابهامات از وظیفه حکومت به خصوص نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، عدلی و قضای کشور است، این پیچیدگی را مضاعف می‌سازد.»

به گفته او، صداقت در مبارزه و جنگ با  تروریزم حکم می‌کند که قانونیت و عدالت در مورد این دوسیه‌ها رعایت شود، کاری که در بسا موارد «مخدوش و پرسش برانگیز» است.

وی از حکومت می‌خواهد، دوسیه‌ها و پرونده‌های تروریستان و عملیات‌های تروریستی باید با به گونه جدی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد.

آقای ایزدیار می‌افزاید، با تروریستان چه در میدان جنگ، میز مذاکره، میز تحقیق و محاکمه باید به عنوان دشمن برخورد شود و با آنها «همسوی بر مبنای تعلقات مختلف» نشان داده نشود.

به گفته او، تنها راهی پیروزی در برابر تروریزم، تعریف مشخص از دشمن، صداقت و شفافیت در جنگ است.

وی خاطر نشان کرد، حکومت بجای روشن سازی ابعاد ترورهای زنجیره‌ی همواره در برابر مردم ایستاده و حتی در بر معترضین جنبش رستاخیز تغییر، آتش گشود.

معاون مجلس سنا ازحکومت می‌خواهد که عاملان ترور‌های زنجیره‌ی را شناسایی و آن را به پنجه قانون بسپارد.

در یک‌ونیم دهه گذشته شماری از چهره‌های ضد پاکستانی به گونه مرموز ترور شده اند که مسوولیت برخی این رویدادها را گروه‌های‌تروریستی به عهده گرفته اند.