انفجار در مقابل درب ورودی کمیسیون انتخابات

لحظات قبل در مقابل درب ورودی کمیسیون مستقل انتخابات، انفجاری به وقوع پیوسته است.

عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، در صحبت با خبرگزاری پارت گپ وقوع این رویداد را تایید کرده اما در این مورد جزئیات نداد.

این خبر تکمیل شود….