اکرم خپلواک رییس دبیرخانه‌ شورای عالی صلح از سمتش کنار رفت

اکرم خپلواک که پیش از این به عنوان رییس دبیرخانه شورای عالی صلح کشور و مشاور رییس جمهور در امور سیاسی، ایفای وظیفه می‌کرد، امروز از سمتش استعفا کرده است.

آقای خپلواک در صحبت با خبرگزاری پارت گپ گفت که امروز از تمامی سمت‌های رسمی خود استعفا کرده است. وی دلیل این استعفا را مسائل شخصی خواند.

این درحالی است که صف‌بندی‌های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آغاز شده و پیش از این شماری از افراد مطرح حکومت وحدت ملی از وظایف خود استعفا کردند و گفته می‌شود در این تیم‌ها فعال شده‌اند.

پیش از این، حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان و محمد سلیمان کاکر، معاون وی نیز، از وظایف‌شان کناره‌گیری کرده بودند و همچنان حکمت‌خلیل کرزی نیز از سمت معین سیاسی وزارت خارجه استعفا کرد.
دلیل عمده این استعفا‌ها موجودیت اختلاف‌های عمیق در سطح رهبری حکومت وحدت ملی خوانده شده است.