بادغیس به ولایت درجه دو ارتقا پیدا کرد

مقام‌های محلی بادغیس به پارت گپ، گفته‌اند که رییس‌جمهور غنی حکم ارتقا این ولایت به درجه دو را صادر کرده است.

عبدالفغور ملک‌زی، والی بادغیس ابراز امیدواری کرده است که بادغیس با بهره گیری از امکانات ولایت درجه دو، در بخش‌های گوناگون به پیشرفت‌های دست پیدا کند.

او افزود که پیشنهاد تاسیس انستیتوت مهارت و آموزش حرفه‌ی و طرح افزایش و معیاری سازی صادرات پسته نیز در حال عملی شدن می‌باشد.

به گفته او، که پیشنهاد اعمار بند «قادر آباد» و بندر «توریع شیخ» با مقام‌های مرکزی در میان گذاشته اند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که رییس‌جمهور غنی در سفرش به ولایت بادغیس تعهد سپرده بود که در راستای راه اندازی پروژه‌های انکشافی و زیربنایی در این ولایت تلاش خواهد کرد.

بادغیس از جمله ولایت‌های کمتر انکشاف یافته شمرده می‌شود.