تمامی آرا باید بازشماری شود

شماری از نامزدان معترض انتخابات پارلمانی هرات، خواستار بازشماری تمامی آرای این ولایت شده اند.

این معترضان هشدار داده‌اند تا ۷۲ ساعت دیگر باید کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به خواسته‌های شان رسیدگی کند، در غیر آن صورت دروازه‌های کمیسیون ولایتی انتخابات را در هرات مسدود خواهند کرد.

سید طاها صادق، یک تن از نامزدان معترض به خبرگزاری پارت گپ، گفت که در داخل کمیسیون انتخابات هرات به آرا دست برد زده شده است و هم چنین آرای بدون بایومتریک باطل اعلام شود.

این نامزدان تقلب، تخطی و جرایم انتخاباتی در هرات را سازماندهی شده و گسترده می‌دانند و مدعی هستند که با گذشت بیش از یک ماه از ثبت شکایت‌های شان، تاکنون به این شکایت‌ها رسیده گی نشده است.

بصیر احمد دانشیار یک تن دیگر از نامزدان معترض به پارت گپ، گفت در صورتی که به خواسته‌های شان رسیدگی نشود، دست به اعتراض‌های مدنی گسترده خواهند شد.

در همین حال، فرشته محب هشام، مسوول کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در هرات تقلب در آرای نامزدان را می‌پذیرد، اما می‌گوید که بررسی‌ها در این زمینه جریان دارد.

انتخابات پارلمانی هرات به تاریخ ۲۸  و ۲۹ ماه میزان سال جاری برگزار شد.