شرکت‌های تجارتی از پرداخت  ۹۵ درصد جریمه‌های مالیاتی معاف می‌شوند

وزارت مالیه کشور اعلام کرده که برای حمایت از رشد سکتور خصوصی تصمیم گرفته شرکت‌های خصوصی از پرداخت ۹۵ درصد جریمه‌های مالیاتی معاف شوند.

عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه امروز در نشست خبری گفت، ۹۵ درصد جریمه‌های مالیاتی شرکت‌های تجاری در صورت تمدید جواز و پرداخت اصل باقی‌مانده مالیات، معاف خواهد شد.

وی افزود این برنامه برای حمایت از رشد سکتورهای خصوصی گرفته شده و تا آخر ماه قوس سال جاری ادامه پیدا می‌کند. بر اساس آمارهای وزارت مالیه در هفده سال گذشته بیش از ۲۰ هزار شرکت تجارتی باقیداری مالیاتی دارند که شامل این برنامه می‌شوند.

بر اساس این برنامه وزارت مالیه حدود ۲۰ میلیارد افغانی از جرایم مالیاتی شرکت‌های تجاری از سوی دولت بخشیده شده و بالغ بر ۱۰ میلیارد افغانی باقیداری مالیاتی این شرکت‌ها به خزانه دولت ریخته خواهد شد.

در این کنفرانس خبری عبدالحبیب زدران رییس عواید وزارت مالیه گفت تاکنون بیش از ۸ هزار شرکت تجاری از این برنامه مستفید شده اند. وی افزود اگر شرکت‌های تجارتی با وجود این برنامه‌ها حاضر به پرداخت مالیه و تمدید جوازشان نشوند، حکومت مجبور می‌شود جواز آنان را لغو کند و مسوولان این شرکت‌ها را به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کند.

زدران گفت، حکومت به منظور حمایت بیشتر از تولیدات داخلی، ۵۰ درصد مالیات شرکت‌های تولیدی را کاهش داده است.

این برنامه‌ها درحالی اتخاذ شده که شرکت‌های تجارتی داخلی هموراه از عدم موجودیت برنامه‌های حمایتی شکایت دارند و خواستار توجه حکومت در این مورد شده‌اند.