مشکل انتخابات غزنی حل شود

رییس‌جمهور غنی به سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و انجنیر محمد خان، معاون اول ریاست اجراییه، دستور داده است که مشکل انتخابات پارلمانی غزنی را بررسی و حل کنند.

آقای غنی این مطلب را در نشست امروز کابینه بیان کرده است. او تاکید کرده که تمام مردم افغانستان باید در انتخابات پارلمانی سهم داشته باشند.

در اوایل ماه ثور کسانی که خواستار حوزه‌یی شدن انتخابات در غزنی بودند دروازه دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در این ولایت را مسدود کردند. به همین سبب ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی و رأی‌دهندگان در ولسوالی‌های این ولایت آغاز نشد. به دنبال آن کمیسیون انتخابات فیصله کرد که غزنی به سه حوزه انتخاباتی تقسیم شود. این تصمیم اعتراض بخشی دیگر از باشندگان این ولایت را به دنبال داشت. آنان نیز اقدام به بستن دروازه دفتر کمیسیون کردند.

پس از کشته شدن جنرال رازق، فرمانده پولیس و جنرال مومن حسین خیل، رییس امنیت ملی قندهار، انتخابات پارلمانی این ولایت نیز به تعویق افتاد و قرار است روز شنبه آینده برگزار ‌شود.

در همین حال، آقای غنی از آنچه که او شرکت گسترده مردم در روند برگزاری انتخابات پارلمانی دانسته، ستایش کرده است.

رییس‌جمهور هم چنین افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در راستای تامین انتخابات مجلس نمایندگان تلاش زیادی انجام داده‌اند.

انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان سال جاری در ۳۲ ولایت کشور با بهره گیری از سیستم انگشت‌نگاری برگزار شد.