معاون نخست وزیر ازبکستان به دلیل بد‌رفتاری و تحقیر کشاورزان برکنار شد

یک مسئول دولتی در ازبکستان به دلیل بدرفتاری با کشاورزان و اقدام عجیب تنبیهی بر ضد آنها از کار برکنار شد.

به گزارش رسانه های ازبکستانی، ظهیر میرضایف، معاون نخست وزیر ازبکستان در حالی از سمت خود کنار گذاشته شده است که متهم است کشاورزان را مجبور کرده به دلیل آبیاری ناکافی مزارع ساعت ها در کانالی پر از آب بمانند.

این رسوایی در حالی مطرح می شود که ازبکستان، کشوری واقع در آسیای میانه در گذشته نیز به بهره برداری از کار اجباری متهم شده بود.

شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان نیز در واکنش به این اقدام به صدور حکمی معاون نخست وزیر کشورش را از کار برکنار کرده است. در این حکم آمده است که ظهیر میرضایف، معاون نخست وزیر به دلیل «کاستی های جدی در سازماندهی امور مربوط به کاشت و آبیاری مزارع از کار برکنار شده است.»

یک مسئول دولتی که نخواست نامش فاش شود نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که رئیس جمهوری به محض مطلع شدن از نحوه برخورد معاون نخست وزیر و دیگر مسئولان دولتی با کشاورزان محلی و خطاب قرار دادن آنها در حالیکه در کانالی پر آب ایستاده بودند، اعضای دولت را به حضور در یک نشست فوری فراخواند.

بر اساس گزارش رسانه ها، کشاورزان به دلیل آبیاری ناکافی مزارع در حالی تنبیه و در کانالی پر آب نگاه داشته شده بودند که معاون نخست وزیر همزمان و به طور مستفیم آنها را مورد نقد و خطاب قرار می داد.

ظهیر میرضایف، عالیترین کارمند دولتی است که تاکنون به دلیل بد رفتاری و نادیده گرفتن حقوق کارگران از کار برکنار شده است.

این ماجرا همچنین سبب شد تا علاوه بر معاون نخست وزیر ازبکستان، چند مسئول دولتی این کشور از جمله معاون فرماندار منطقه تاشکند که حادثه در آنجا اتفاق افتاده بود، از کار برکنار شوند.

ازبکستان؛ کشوری در آسیای مرکزی با ۴۴۷٬۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت و ۳۲ میلیون جمعیت یکی از بزرگترین تولید کنندگان پنبه در جهان است.