نیروهای امنیتی دو واسکت پر از مواد انفجاری را در غزنی خنثی کردند

دفتر مطبوعاتی ولایت غزنی گفته که منسوبین ریاست امنیت ملی دو واسکت انتحاری را در این ولایت کشف و خنثی کرده است.

این اداره با نشر خبرنامه‌ی گفته که این واسکت‌های انتحاری با استفاده از پرتله‌ها و یونیفورم امنیت ملی و پولیس ساخته شده بود و امروز از ساحه توحید آباد مرکز غزنی کشف و در همانجا انفجار داده شده است.

خبرنامه افزوده که قرار بود این واسکت‌ها برای انجام حمله‌های تروریستی به کابل انتقال شوند و در پیوند به این قضیه، یک فرد مشکوک بازداشت شده است.

این واسکت‌ها درحالی کشف شده که گروه طالبان در این اواخر حملات شان بالای مناطق مختلف ولایت غزنی را افزایش داده است.