وقوع انفجار در شهر جلال‌آباد

وقوع انفجار در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار

حمله در نزدیکی هتل اسپن غر رخ داده است.

هنوز جزئیات کامل این رویداد مخایره نشده است.