چهار تن از مدیران پیشین شهرداری هرات به بیش از پنج سال زندان محکوم شدند

دادگاه شهری ولایت هرات، چهار تن از مدیران پیشین شهرداری را به اتهام اختلاس به پنج سال و شش ماه، حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده است.

بر اساس اعلامیه این دادگاه، این چهار تن مدیران بخش‌های مالی، تدارکات، ترانسپورت و متعمد جنسی هستند که به اختلاس بیش از ۷۲ هزار لیتر دیزل متهم شده بودند.

عبدالهادی وثیق، رییس دادگاه شهری هرات گفته است که حق استیناف طلبی این متهمان در صورت عدم قناعت به حکم محکمه در میعاد معینه آن محفوظ می‌باشد.

در این نشست هم چنین پرونده یک تن دیگر از کارمندان شهرداری هرات به اتهام تجاوز از صلاحیت قانونی‌اش مورد بررسی قرار گرفت.
در اعلامیه دادگاه شهری هرات آمده است که این فرد به دلیل نبود شواهد کافی، بی‌گناه شناخته شده است.