امنیت ملی باید تحرک دوام‌دار داشته باشد

رییس جمهوری می‌گوید امنیت ملی باید تحرک دوام‌دار داشته باشد در غیر آن آرزوهای که مردم ازنیروهای امنیت ملی دارند برآورده نمی‌شود.

در اعلامیه که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که رییس جمهور غنی شام روز گذشته با هیئت رهبری و منسوبین امنیت ملی میدان وردک درقرارگاه عمومی امنیت ملی در شش درک کابل غم شریکی کرده است.

رییس جمهور غنی در این دیدار گفته که امنیت ملی ما باید تحرک و پیشرفت دوامدار داشته باشد و بدون یک امنیت ملی فعال و متحرک، آرزوهای مردم برآورده نمی‌شود.

آقای غنی از دست‌آوردهای نیروهای امنیت ملی ستایش کرده و افزوده، امروز مردم اطمینان پیدا کرده‌اند که عاملین رویدادهای تروریستی به جزای اعمال شان می‌رسند.

وی خاطرنشان کرد که امنیت ملی باید نهادمحور شود، تا منافع کوتاه مدت و درازمدت افغانستان را تامین کند و سرمایه گذاری همه جانبه که روی امنیت ملی انجام شده، ادامه خواهد یافت.

رییس جمهور غنی همچنان از زخمی‌های حمله بر مرکز آموزشی ریاست امنیت ملی میدان‌وردک دیدار کرده است.

در حمله روز دو شنبه طالبان بر یک مرکز آموزشی ریاست امنیت ملی در میدان وردک ۳۶ تن از نیروهای امنیتی ملی کشته و بیش از ۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. اما برخی منابع شمار کشته شدگان این رویداد را ۱۲۸ تن به شمول  ۸ سرباز ویژه امنیت ملی گفته‌اند.

مسوولیت این حمله را گروه طالبان برعهده گرفته است.