بیش از ۲۷۰ هزار نهال در هرات غرس می‌شود – خبرگزاری پارت گپ

مسوولان در اداره محیط زیست هرات می‌گویند که در جریان سال جاری بیش از ۲۷۰ هزار نهال در این ولایت غرس خواهد شد.

نصیر احمد فضلی، رییس این اداره به خبرگزاری پارت گپ، گفت که از این میان، بیش از ۱۰۰ هزار نهال از سوی شهرداری به هدف گسترش فضای سبز غرس می‌شود.

قرار است که ریاست زراعت هرات نیز ۷۰ هزار نهال زینتی به طور رایگان در اختیار اداره‌های دولتی این ولایت قرار دهد.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات نیز به اداره‌های دولتی دستور داده است که در راستای آبیاری و نگهداری نهال‌ها اقدام کنند.

هر چند همه ساله شماری زیادی از نهال‌ها در هرات غرس می‌شود، اما به دلیل آبیاری نشدن، این نهال‌ها پس از مدتی خشک می‌شود.

به دلیل خشک سالی و قطع درختان، یک قسمت زیادی از فضای سبز هرات تخریب شده است.

آگاهان محیط زیستی معتقدند که برای بیرون رفتن از وضعیت بحرانی محیط زیست به خصوص در شهرها، باید نهال شانی توسعه داده شود، تا وضعیت محیط زیستی بهبود پیدا کند.