تمامی کارکنان خدمات ملکی بایومتریک می‌شوند – خبرگزاری پارت گپ

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلام کرده که در نظر دارد تا یک سال آینده تمام اطلاعات ۴۲۴ هزار کارکن خدمات ملکی را در سیستم جامع و مدرن مدیریت منابع انسانی به‌صورت بایومتریک ثبت کند.

در خبرنامه‌ی که امروز از سوی این کمیسیون نشر شد آمده است که مرحله اجرایی روند ثبت معلومات در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی، امروز به‌صورت رسمی، با ثبت اطلاعات رییس و کمیشنران کمیسیون اصلاحات اداری آغاز شده است.

خبرنامه افزوده که ثبت اطلاعات کارکنان خدمات ملکی در پایگاه مرکزی، برای برنامه‌ریزی درست منابع انسانی و پیش‌بینی استخدام و کارمندیابی در خدمات ملکی کمک می‌کند، فرآیندهایی مربوط به امور ذاتی کارکنان و نیز اقدامات انضباطی این کارکنان را جامع و یک‌پارچه ساخته و جلو «کارکنان خیالی» را می‌گیرد.

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در آغاز این پروسه گفته‌است: «اداره ملکی و دولتی افغانستان قادر است همپا و همسو با منابع پیشرفتی که در سایر نقاط دنیا وجود دارد حرکت بکند و این یک نقطه‌ی عطف در انکشاف اداره افغانسان است.»

بر بنیاد خبرنامه کمیسیون اصلاحات اداری، روند بایومتریک کارکنان خدمات ملکی، پس از تطبیق در این کمیسیون، در وزارت معارف و پس از آن در دیگر اداره‌ها آغاز خواهد شد.

کمیسیون اصلاحات اداری می‌گوید که اکنون ۴۲۴ هزار تن در نهادهای ملکی دولت افغانستان کار می‌کنند که اطلاعات آنان با سیستم کهنه و سنتی ثبت شده است.

این نهاد می‌افزاید که با بایومتریک شدن این کارکنان، حساب بانکی آنان در وزارت مالیه ثبت می‌شود و همچنان آنان نمی‌توانند هم‌زمان از «دو مرجع» معاش دریافت کنند.

بر بنیاد سیستم جدید اطلاعات منابع انسانی کمیسیون اصلاحات اداری، کارکنان خدمات ملکی با مشکلاتی که در سیستم سنتی ثبت اطلاعات وجود داشت، روبه‌رو نخواهند شد. معلومات سوانح کارکنان در یک سیستم ثابت‌شده و مطمین ثبت می‌شود و در دست‌رس کارکنان قرار می‌گیرد.