سنگ تهداب انستیتوت زعفران افغانستان گذاشته شد

سنگ تهداب انستیتوت زعفران افغانستان، به هزینه ۵۸ میلیون افغانی امروز در ولایت هرات گذاشته شد.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت در سفرش به ولایت هرات به خبرگزاری پارت گپ، گفت که این انستیتوت تا دو سال آینده در این ولایت ساخته خواهد شد.

وزیر زراعت گفت که این نخستین و مجهزترین انستیتوت زعفران در سطح افغانستان خواهد بود و با ساخت این انستیتوت گام‌های مثبتی در راستای ترویج زعفران و بازاریابی این گیاه به کشورهای خارجی برداشته خواهد شد.

او افزود که در جریان سال جاری بیش از ۱۵ تُن زعفران در ولایت هرات برداشت شده است.

این در حالی است که در سال گذشته در حدود ۱۱ تُن زعفران در این ولایت برداشت شده بود.

محی الدین نوری، سرپرست مقام ولایت هرات به پارت گپ، گفت که دولت ترکیه سالانه ۳۰۰ کیلو زعفران از ولایت هرات خریداری می‌کند.

به گفته‌ی وزیر زراعت، قرار است که این کشور یک مرکز پروسس زعفران در هرات بسازد و زمینه برای صادرات زعفران افغانستان به کشورهای اروپایی فراهم سازد.

بیش از ۹۰ درصد زعفران افغانستان در ولایت هرات برداشت می‌شود. اما در جریان سال جاری، قیمت زعفران نسبت به سال گذشته به گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یافته است.

زعفران کاران به پارت گپ، گفته‌اند که هر کیلو زعفران را تا ۳۰ هزار افغانی به فروش رسانده‌اند.

در چند سال گذشته هر کیلو زعفران تا ۱۰۰ هزار افغانی به فروش می‌رسید.

هم اکنون زعفران افغانستان به کشورهای هند، امارات متحده عربی و شماری از کشورهای اروپایی و امریکایی صادر می شود.

نیاز هست که حکومت افغانستان بازارهای مناسب برای فروش زعفران جستجو کند، تا به افراد شاغل در بخش زعفران افزوده شود.