شاهراه سالنگ دوباره باز شد

مسوولان در ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌گویند که شاهراه سالنگ پس از ۱۶ ساعت مسدود بودن، دوباره به روی رفت و آمد موترها باز شده است.

عبدالبصیر حبیبی، رییس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌افزاید که هم اکنون پاک‌کاری شاهراه سالنگ پایان یافته است.

به گفته او، تنها صبح امروز چهار برفکوچ در سالنگ جنوبی فرود آمده است، اما تلفاتی در پی نداشته است.

مسوول حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از راننده گانی که از این مسیر می‌گذرند، می‌خواهد که وسایل زمستانی را با خود داشته باشند.

پیش از این صابراحمدی، ولسوال سالنگ ولایت پروان گفته بود که ریزش برف از دو روز به این‌سو در سالنگ‌ها ادامه دارد وضخامت برف هم اکنون در سالنگ جنوبی به بیش از ۸۰ سانتی متر رسیده است.