شفاخانه ایمرجنسی با هزینه بیش از ۹ میلیون دالر در هرات ساخته می‌شود

مسوولان صحی هرات می‌گویند که در آینده نزدیک، شفاخانه ‌ایمرجنسی ۳۵۰‌بستر، با هزینه بیش از ۹ میلیون  دالر در این ولایت ساخته خواهد شد.

عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات به پارت گپ، گفت که وزارت مالیه در بودجه سال مالی ۱۳۹۸ کود بودجه برای ساخت این شفاخانه مد نظر‌ گرفته است.

این شفاخانه در مدیریت پیشین ترافیک در مرکز شهر هرات ساخته خواهد شد.

شفاخانه مرکزی هرات، توانایی ارایه خدمات درمانی برای همگی بیماران را ندارد و هم اکنون با کمبود امکانات و تشکیلات مواجه است.

این شفاخانه در حدود ۹۰ سال‌ پیش ساخته شده است.

توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات در صحبت با خبرگزاری پارت گپ، گفت که باید حکومت زمینه برای توسعه خدمات رسانی صحی در این ولایت فراهم سازد.

بیشتر بیماران از ولایت‌های غربی برای خدمات رسانی صحی به هرات مراجعه می‌کنند و نیاز است که در راستای توسعه خدمات رسانی در این ولایت اقدام شود.