طالبان پیشنهاد غنی مبنی بر ایجاد دفتر در افغانستان را رد کردند – خبرگزاری پارت گپ

سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر

رییس جمهور غنی روز گذشته در ننگرهار گفت که اگر طالبان بخواهند برای شان در کابل دفتر باز می‌کند اما طالبان این پیشنهاد را رد کرده و می‌گویند که دفتر قطر شان بر رسمیت شناخته شود.

سهیل شاهین، سخنگوی دفتر قطر طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که تاکید و تمرکز طالبان بر شناخته شدن دفتر کنونی‌شان در دوحه قطر از سوی نهادها و سازمان‌های بین المللی است.

سخنگوی طالبان، پیشنهادهای غنی را، تلاش برای آسیب زدن روند صلح خوانده است.

او گفته است: «خواست ما برای داشتن دفتر سیاسی رسمی واضح است. تقاضای ما این است که دفتر ما در دوحه از سوی جوامع بین‌المللی و سازمان ملل به رسمیت شناخته شود. اما غنی با پیشنهاد اخیرش تلاش دارد تا بحث را منحرف کند.»

با این حال رییس اجرایی امروز گفت که مانع اصلی در برابر صلح طالبان هستند و به باور او، طالبان در مذاکرات صلح به دنبال امتیاز گیری اند، نه صلح واقعی.