فرماندهی پولیس بلخ در تصرف نیروهای دولتی درآمد – خبرگزاری پارت گپ

مقام‌های محلی در بلخ می‌گویند که به دنبال درگیری در برابر فرماندهی پولیس این ولایت، این فرماندهی به تصرف نیروهای قطعات خاص پولیس که از کابل اعزام شده‌بودند، آمده است. 
منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ به خبرگزاری پارت گپ گفت که ساختمان فرماندهی پولیس این ولایت لحظات پیش به دست نیروهای قطعه خاص ۸۸۸ پولیس افتاد و این نیروها وارد این فرماندهی شده‌اند.
آقای فرهاد می‌گوید که درگیری میان نیروهای قطعات خاص و نیروهای پولیس بلخ رخ داده بود و تلفاتی هم دارد.
سخنگوی والی بلخ تاکید کرد که والی و مقام‌های بلخ تلاش دارند این موضوع را از راه مفاهمه و گفت‌وگو حل کنند.