فساد اخلاقی در کمیسیون انتخابات افتضاح و شرم‌آور است

شماری از اعضای مجلس نمایندگان فساد گسترده انتخاباتی و اخلاقی در کمیسیون مستقل انتخابات را افتضاح و شرم‌آور خوانده و خواستار ابطال انتخابات شدند.

علی اکبر قاسمی، نماینده مردم غزنی در نشست امروز مجلس گفت، فساد گسترده انتخاباتی و اخلاقی در سطح رهبری و کارمندان کمیسیون انتخابات افتضاح و شرم‌آور است.

آقای قاسمی افزود که کمیسیون مستقل انتخابات در رشوت و فساد اخلاقی هم مستقل است، هیچ اداره و مرجع نیست که اعضای کمیسیون را مورد بازپرس قرار دهد.

وی تصریح کرد: «تقاضای نامشروع از کاندیدان و هم از کارمندان طبقه اناث کمیسیون انتخابات از سوی رهبری و کارمندان آن شده و این قضیه به کشوری که داد از اسلام و دینداری می‌زند، افتضاح و شرم‌آور است.»

این عضو مجلس خاطر نشان کرد که اعضای کمیسیون انتخابات از برخی کاندیدان ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دالر برای کامیاب کردن آن‌ها رشوه دریافت کرده‌اند. آقای قاسمی از هیئت اداری مجلس، خواست هیئتی را برای بررسی اتهام‌های فساد گسترده انتخاباتی و اخلاقی در کمیسیون انتخابات، تعیین کند.

صالح محمد سلجوقی، نماینده مردم هرات گفت، بخشی از آرای تقلبی و بدون بایومتریک که در صندوق‌ها وجود داشت در تبانی کمیسیون‌های انتخاباتی، شمارش شده است.

آقای سلجوقی افزود که پارلمان آینده، پارلمانی خواهد بود که بخشی اعضای آن براساس آرای تقلبی راه پیدا می‌کنند.

وی می‌افزاید: «اگر بحث مبارزه با فساد استراتژی کلان حکومت‌داری، حکومت است، اولین بار باید با این فساد مبارزه صورت بگیرد و انتخابات پارلمانی باطل اعلام شود.»

به گفته او، چهارچوب جدید برای انتخابات ایجاد شود زیرا در انتخابات پارلمانی تقلب از جانب رای‌دهنده نه بل از جانب کارمندان کمیسیون صورت گرفته است.

از سوی‌هم عبیدالله بارکزی، نماینده مردم ارزگان گفت، زمان تجارت به پایان رسیده، کمیسیون‌های انتخاباتی آرای بایومتریک شده را مدار اعتبار قرار دهند و با دزدی از روسای بانک‌ها پارلمان آینده را خانه مافیا نسازند.

آقای بارکزی افزود، کاندیدان که رشوت داده‌اند و اعضای کمیسیون و کارمندان آن که رشوه گرفته‌اند مشخص می‌باشند و این افراد باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

روز پنج شنبه هفته گذشته تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفته بود، فساد گسترده انتخاباتی و اخلاقی در کمیسیون انتخابات مانع اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات پارلمانی شده‌ است. اما کمیسیون انتخابات اظهارات تیفا را بی‌اساس خوانده و آن را رد کرده است.

با آن که بیش از ۸۰ روز از برگزاری انتخابات پارلمانی کشور می‌گذرد، اما هنوز کمیسیون انتخابات نتواسته نتایج ابتدایی این انتخابات را به صورت کامل اعلام کند‌.

کمیسیون مستقل انتخابات علت به درازا کشیده شدن اعلام نتایج انتخابات کابل را بررسی تقلبات گسترده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی خوانده و می‌گوید که ممکن نتایج ابتدایی کابل تا پایان امروز اعلام شود.