قرارداد سیستم ریل تایم با یک شرکت خارجی امضا شد – خبرگزاری پارت گپ

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قرار داد پروژه سیستم ریل تایم را با شرکت خارجی «جی‌بوستوز گروپ» امضا کرد.

ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته که این قرارداد صبح امروز در ارگ با حضور رییس جمهور غنی، شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و جوشوا جی بوستوز رییس کمپنی بوستوز گروپ امضا شده است.

در خبرنامه‌ی ارگ آمده که سیستم «مدیریت اطلاعات در زمان واقعی» یا ریل تایم، به منظور جمع آوری و مدیریت شفاف ۱۰ درصد مالیه خدمات مخابراتی ایجاد شده و در سطح کشور از آن استفاده خواهد شد.

خبرنامه افزوده که این سیستم مسوولیت گزارش‌دهی درامد بخش مخابرات را به عهده دارد، هدف اساسی از ایجاد سیستم، بدست آوردن معلومات حقیقی از طریق اتصال به سیستم شبکه های مخابراتی جهت حصول اطمینان و جلب اعتماد مردم از شفافیت در پروسه جمع آوری مالیات و سایر عواید شبکه های مخابراتی در کشور می‌باشد.

بر بنیاد خبرنامه عواید دریافت شده از صدور فرمان رییس جمهور در خصوص مالیه خدمات مخابراتی، تا کنون بیشتر از ۱۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون افغانی است.

فرمان تقنینی جمع آوری مالیات در ماه میزان سال نخست ریاست جمهوری محمد اشرف غنی، از سوی او صادر شد. پارلمان پس از رخصتی این فرمان را به دلیل عدم شفافیت در جمع آوری مالیات کریدت مبایل رد کرد اما چندی بعد آن را تصویب کرد.

نبود سیستم درست در جمع آوری مالیات خدمات مخابراتی پای یک وزیر را نیز به محاکمه کشانید. عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات به همین دلیل محاکمه شد اما او گفت که برای جمع آوری این مالیات سیستم ابتدایی را ایجاد کرده است و ریاست جمهوری و وزارت مالیه را متهم به کم‌کاری در این زمینه کرد و برائت گرفت.