هردو طرف با قدم‌های ثابت برای رسیدن به یک توپارت گپ پیش می‌روند – خبرگزاری پارت گپ

زلمی خلیل‌زاد، رییس هیات مذاکره کننده امریکایی در گفت‌وگوهای صلح با طالبان، می‌گوید که  گفت‌وگو با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر سازنده بوده است.

آقای خلیل‌زاد در یک سلسله پیام‌های توییتری گفته که مذاکرات با طالبان در قطر سازنده بوده و هردو طرف با «آهستگی» اما با قدم های ثابت جهت دستیابی به یک تفاهم، به پیش می‌روند.

خلیل‌زاد افزوده که مذاکرات در مورد چهار مسئله عمده جریان دارد و قرار است این مذاکرات به روز شنبه هفته آینده از سرگرفته شود.

پیش از این طالبان گفته بودند که تنها روی دو مورد؛ خروج نیروهای خارجی و ضرر نرسیدن از افغانستان به کشور دیگری، با نماینده‌های امریکایی مذاکرات مفصل داشته اند. دو موضوع دیگری که زلمی خلیل‌زاد از آن پیشتر یاد آور شده بود، آتش‌بس و گفت‌وگو با دولت افغانستان است.

آقای خلیل‌زاد در توییتر خود نوشته که همان طوری که گفت‌وگو ها در دوحه با طالبان ادامه می‌یابد، پیشرفت نیز در ایجاد یک تیم ملی مذاکراتی در کابل وجود دارد که با طالبان وارد گفت‌وگو شود.

این پنجمین دیدار رسمی زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان گروه طالبان است که در قطر صورت می‌گیرد. در مذاکرات این دور امریکا و طالبان، ملا برادر از اعضای ارشد گروه طالبان که در مذاکرات قبلی در زندان بود، نیز حضور دارد.