هواداران معاون والی جوزجان دروازه ولایت را بستند – خبرگزاری پارت گپ

هواداران عبدالقادر مالیه در واکنش به معرفی نشدن او به حیث معاون جدید والی جوزجان دست به اعتراض زده و دروازه ولایت را مسدود کرده‎اند.

مولوی لطف الله عزیزی، والی جوزجان به خبرگزاری پارت گپ گفت، عبدالقادر مالیه حدود دو روز پیش از سوی ادره مستقل ارگان‌های محل به حیث معاون والی معرفی شده اما شماری از باشندگان جوزجان با آن مخالفت کردند.

آقای عزیزی افزود به همین دلیل آقای مالیه از سوی حکومت محلی معرفی نشد و هواداران او دست به اعتراض زده و دروازه ولایت را مسدود کرده‌اند.

وی تصریح کرد: «بعد از واکنش‌های دو طرف ما از معترضین مهلت خواستیم تا مشکل پیش آمده باید از طریق گفت‌وگو با نمایندگان آنها حل شود. امیدواریم تا پایان هفته جاری عبدالقادر مالیه به عنوان معاون والی معرفی شود.»

آقای عزیزی هرچند از افرادی مشخصی نام نمی‌برد اما می‌گوید در جوزجان برخی‌ها تلاش دارند تا موضوع را قومی سازند و از آن بهره برداری‌های سیاسی کنند.

در همین حال معترضین می‌گویند معرفی نشدن عبدالقادر مالیه به عنوان معاون جدید والی جوزجان قانونی شکنی آشکار از سوی حکومت محلی است. آنان تاکید می‌ورزند که حکم رییس جمهور باید هرچه زودتر تطبیق شود.

گفته می‌شود هواداران عبدالقادر مالیه معاون جدید والی جوزجان از روز گذشته به این طرف دروازه ولایت را مسدود کردند و اعتراضات همچنان ادامه دارد.