پاکستان با ۲۰ میلیارد دالر طالبان را به عربستان فروخت – خبرگزاری پارت گپ

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات مدعی هست که دولت پاکستان گروه طالبان را در ازای ۲۰ میلیارد دالر به عربستان سعودی فروخته است.

او این مطلب را در روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی در قول اردوی ۲۰۷ ظفر در غرب کشور بیان کرده است.

اشاره والی هرات به تعهد ۲۰ میلیارد دالر عربستان سعودی به خاطر توسعه زیرساخت‌های پاکستان است.

او افزود که طالبان به خاطر تامین منافع پاکستان در افغانستان به نبرد ادامه داده‌اند و به همین خاطر، بسیاری از شهروندان کشور را به قتل رسانده‌اند.

پاکستان از حامیان سرسخت طالبان شمرده می‌شود و اعضای گروه طالبان در مناطق قبایلی این کشور آموزش داده می‌شوند و پس از آن به افغانستان به خاطر جنگ اعزام می‌شوند.

والی هرات گروه طالبان را «باغی» خطاب می‌کند و می‌گوید که جزای «باغی» در دین اسلام مرگ است و باید این حد شرعی بالای طالبان تطبیق شود.

او افزود: «کسی که در مقابل ملت، مردم، اردوی ملی افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان اسلحه می‌گیرد، او باغی و حکم اسلام در مقابل باقی سرزدن است.»

در همین حال، نورالله قادری، فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر در غرب کشور در صحبت با خبرگزاری پارت گپ، گفت در صورتی که طالبان به میز مذاکره با حکومت طالبان حاضر نشوند، سرکوب خواهند شد.

او افزود که نیروهای امنیتی توانایی مقابله با طالبان را دارند.

به گفته او، در جریان یک سال گذشته طالبان در غرب کشور متقبل تلفات سنگین شده اند و حملات نیروهای دولتی برای سرکوب طالبان تداوم خواهد داشت.

با گماشته شدن زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، روند صلح افغانستان شدت گرفته است. آقای خلیل زاد پنج بار با طالبان دیدار کرده است.