پروژه سمنت هرات؛ غارت تجهیزات ادامه دارد – خبرگزاری پارت گپ

سال‌هاست که غارت تجهیزات پروژه سمنت ولایت هرات ادامه دارد. در یک و نیم دهه گذشته نیز کاری برای پایان کار این پروژه مهم اقتصادی صورت نگرفته است.
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات در هنگام بازدید از کارخانه سمنت، از سرقت تجهیزات این کارخانه ابراز نگرانی کرده است.

او اطمینان داده است که در راستای فعال سازی مجدد این کارخانه نهایت تلاش خواهد کرد.
در جریان سال جاری در یک و دو مورد، نیروهای امنیتی افرادی که اقدام به سرقت تجهیزات پروژه سمنت کرده بودند، بازداشت کردند.

کارخانه سمنت هرات در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر هرات قرار دارد.

حدود ۸۰ درصد کار ساختمانی و ۲۰ درصد نصب تجهیزات اساسی این کارخانه با در نظر داشت ظرفیت تولیدی ۷۰۰ تُن سمنت در شبانه روز در سال ۱۳۵۶ خورشدی تکمیل شد. قرار بود که کارهای باقی مانده این پروژه با هزینه ۵۰ میلیون دالر نیز تکمیل شود، اما شعله‌ور شدن جنگ‌های داخلی این فرصت طلایی را از افغانستان گرفت.

بخش اعظم سمنت مورد نیاز بازارهای افغانستان از دو کشور همسایه [ایران و پاکستان] تامین می‌شود و با بهره برداری از پروژه سمنت، این بازار تا حد زیادی از انحصار این کشورها خارج خواهد شد.

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات به پارت گپ، گفت که حکومت باید در زمینه فعال سازی پروژه سمنت اقدام کند، تا افزون بر تولید سمنت، برای بسیاری‌ها فرصت شغلی[ در شرایطی که نرخ بیکاری زیاد هست] ایجاد شود.

پیش بینی می‌شود که پروژه سمنت هرات ظرفیت تولید روزانه ۲ هزار تُن سمنت را دارا هست و افزون بر این، برای ۳ هزار تن نیز فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

یک شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۱ برای سرمایه گذاری روی پروژه سمنت هرات به ارزش ۱۵۰ میلیون دالر اعلام آمادگی کرده بود و پس از برنده شدن در داوطلبی، به دلایل نامعلوم از سرمایه گذاری در این بخش صرف نظر کرد.

دقیقاً سال پار بود که حرف و حدیث‌های مبنی بر سرمایه گذاری بیش از ۷۰ میلیون دالر روی پروژه سمنت مطرح شد، اما با گذشته زمان ثابت شد که این حرف‌ها «وعده سر خرمن» بوده است.

در این بازه زمانی هیچ روزنه‌ی برای سرمایه گذاری روی این پروژه مهم اقتصادی وجود ندارد و هم چنان، غارت تجهیزات در کمال ناباوری‌ها تداوم خواهد داشت.