یک فرمانده مسلح غیر مسوول چندین میل سلاح به امنیت ملی هرات تسیلم داد

یک فرمانده مسلح غیر مسوول در ولایت هرات، ۲۰ میل سلاح را به گونه داوطلبانه به ریاست امنیت ملی این ولایت امروز تسیلم کرده است.

محی الدین نوری، سرپرست والی هرات به پارت گپ، گفت که این سلاح‌ها شامل انواع کلاشینکف و ماشین‌دار می‌باشد و با تحویل دادن این سلاح‌ها، وضعیت امنیتی ولسوالی گذره نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

آقای نوری یکی از مولفه‌های صلح در کشور را جمع آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسوول عنوان کرده است.

او تاکید کرد که موجودیت سلاح نزد افراد غیرمسوول غیر قابل پذیرش است.

ارباب غلام حضرت، رییس شورای غرب ولسوالی گذره با تسلیم دهی این مقدار سلاح به پارت گپ، گفت که پس از این با نیروهای امنیتی در راستای تامین امنیت کار خواهد کرد.

این سلاح‌ها در حالی به ریاست امنیت ملی هرات سپرده شده است که هم اکنون عملیات مشترک نیروهای دولتی در چندین ولسوالی هرات وجود دارد و این عملیات‌ها در راستای تامین امنیت موثر گفته می‌شود.