۱۷ تن به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به زندان شدند

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می‌گوید ۱۷ تن را در پیوند به ۱۰ قضیه قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم کرده است.

در اعلامیه که امروز از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر به نشر رسیده آمده است که این افراد در پیوند به ۱۰ قضیه قاچاق مواد مخدر  بازداشت شده بودند که در یک هفته گذشته از سوی محاکم ابتدایی و استیناف به ۴ تا ۱۶ سال زندان محکوم شدند.

اعلامیه افزوده است این افراد توسط ارگان‌های کشفی و امنیتی در ارتباط به قاچاق بیش از ۵۰ کیلوگرام مواد مخدر نوع هرویین، بیش از ۱۷۳ کیلوگرام تریاک، بیش از ۳۹۸ کیلوگرام چرس و بیش از ۱۱ کیلوگرام مواد مخدر نوع شیشه از نقاط مخلتف کشور بازداشت و با دوسیه‌های‎شان به این مرکز فرستاده شده بودند.

این در حالی است که در جریان دو هفته‌ گذشته، ۱۸ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر از سوی این مرکز به ۳ تا ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.