آرای ۱۲ ولایت باز شماری می‌شود

نوامبر 7, 2018 0

کمیسیون مستقل انتخابات بر تصفیه آرای پاک از آرای ناپاک تاکید کرده می‌گوید، آرای ۱۲ ولایت باز شماری می‌شود. حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل Read More

1 16 17 18 19 20 36